Jonathan Kronborg Grevsen

Ordet er frit: Gry Worre Hallberg

Mit navn er … Gry Worre Hallberg, og jeg er … kunstnerisk leder og hovedkurator i Dome of Visions og glæder mig utroligt meget til åbningen den 4. oktober. Jeg er drevet af intentionen om, at ‘demokratisere det æstetiske’ – det vil sige at åbne det sanselige og poetiske rum på hverdagslivets scener. Jeg tror også, at det sanselige og det bæredygtige er tæt forbundet, og at vi kan skabe en mere vibrerende by gennem etableringen af poetiske mellemrum og tredje rum, hvor vi kan mødes uden for de siloer, vi måske befinder os i til daglig.

Jeg kan godt blive træt af … manglende mod og frygt for det ukendte.

Jeg brænder for … at udforske og udbrede forståelsen for potentialet i en mere sanselig og taktil tilgang til tilværelsen, som jeg mener rummer et kæmpe og på mange måder forsat uudforsket potentiale.

Jeg forbinder Aarhus med … det sted, hvor Dome of Visions skal slå sine folder de næste år og dermed et stort åbent landskab af inspiration og muligheder. Jeg glæder mig til at medskabe et stort generøst resonansrum mellem Domen og byen.

Det bedste råd, jeg nogensinde har fået, er … “at gro dybe rødder, så vi står stærkt når vinde blæser og storme raser.” Når man foretager pioner-arbejde, der måske fungerer på kanten af det etablerede og umiddelbart forståelige, er det utroligt vigtigt at stå stærkt, for en masse modstand vil uundgåeligt møde én fra flere forskellige og uforudsigelige sider. Et træ med dybe rødder knækker ikke, når det møder modstand og er heller ikke afhængig af solens stråler, der måske kan forstås som den ellers så livgivende anerkendelse, som man imidlertid ikke altid kan forvente at få, når man arbejder på kanten.

Et sted, jeg elsker i Aarhus, er … Pier 2, hvor Domen åbner. Ikke bare fordi det bliver vores placering, men fordi det lige nu er et stort åbent og uokkuperet mulighedsrum, der inviterer til vibrerende liv, aktivitet og samskabelse.

Det er ikke let for mig … at komme i tanke om noget i min tilgang til verden, der har ændret sig. Samtidig ved jeg jo, at der er konstant udvikling. Måske hænger det sammen med, at jeg tænker på udvikling som ekspansion af potentiale. Altså ikke at afskrive noget, der var, til fordel for noget andet, men mere som en udvidelse der rummer både det, der var, og det, der er nu.

Jeg tror kommer aldrig til at forstå … smålighed og snæversynethed, herunder en snæver silo-tænkning, hvor vi ikke kan skabe rum til andet end os selv. Jeg tror faktisk, at jeg forstår mange af de årsager, der ligger bag forskellige handlinger og tilgange, men det er ikke alle, jeg sympatiserer med.

Jeg ville ønske, alle aarhusianere vidste … eller kommer til at vide, at Dome of Visions er byens nye ‘opdaterede forsamlingshus’, og at de meget gerne må skrive til os med bud på indhold, der ræsonnerer med vores overordnede profil, som sætter fokus på byens liv og udvikling, bæredygtighed, sanselighed og eksperimenter.

‘Ordet er frit’ er en række holdningsbaserede indlæg skrevet af spændende personligheder med tilknytning til Aarhus, der tør være klare i spyttet. Holdningerne er ikke udtryk for redaktionens overbevisninger, men er udelukkende udtryk for den enkelte gæsteskribents synspunkter.