Plant et grønt håb i byrummet

Træer skaber grønne byrum og suger forurening ud af luften, og netop den udvikling  støtter organisationen Plant et Træ op om. Mød organisationens fundraiser Mette Døssing, der gennem sit arbejde er med til at sikre et grønnere Aarhus.

Tekst: Alexander Loft Birkmose
Foto: Plant et Træ

Vores hovedformål er at plante træer i fællesskab med børn og med læring for øje. Vi planter bytræer og skoleskove, så engagementet for naturen når ind under huden på børnene. Det skal blive en naturlig del for børnene at interessere sig for træer og på den måde fremavle en kærlighed til naturen.

Det er vigtigt, at der er grønne omgivelser i byerne. Det er sundt for sjælen, og det er godt for miljøet. Grønne byrum er blevet mere moderne, og der er kommet en fælles målsætning fra kommunen om at plante flere træer. Det er godt, for når noget bliver sat i fokus, følger handlekraften automatisk med. 

For mange mennesker betyder det meget, at de er omgivet af noget grønt. At man selv kan ønske et træ som borger er en fantastisk måde at give medindflydelse på. Vi kan tydeligt se, at mange borgere ønsker bestemte placering af træer i byrummet. Vores tanke er, at vi glæder flest mulige mennesker ved at lytte til, hvor de ønsker træer. Vi får mange positive tilbagemeldinger fra personer, der bor i de områder, hvor vi har plantet træer, som synes, det er fantastisk, at de nu har noget grønt at kigge på. 

Hos Plant et Træ kan vi være med til at sætte fokus på træer og være med til at inddrage borgerne. Ønsker borgere eller virksomheder at give et bidrag, kan de gøre det via Plant et Træ, og så kommer det Aarhus til gode i sidste ende. Alle kan bidrage, og der er ikke noget minimumsbeløb eller nogen binding. Det kan være børn, der har samlet pant ind og gerne vil donere 10 kroner.

Vi laver ofte samarbejder med skoler, hvor eleverne er med til at samle ind. Det viser, hvad helt små børn kan skabe, når de voksne sætter rammerne. Børnene går virkelig op i det og er så stolte, når det lykkes at plante et træ. Vi lærer børnene om træet, og hvorfor det lige netop er den art, vi planter. Lykkes vi med at give engagementet videre, sikrer vi, at næste generation passer godt på naturen.

Om Plant et Træ

  • Plant et Træ er en almennyttig organisation og har H.K.H. Kronprinsen som protektor.
  • Organisationen har siden 1988 plantet mere end 1,5 mio. træer i Danmark. Alt fra enkelttræer, frugtplantager, undervisningsskove til bytræer, alléer og mindetræer.
  • I samarbejde med Blue Energy og Aarhus Kommune står Plant et Træ bag ’Den Blå Skov’ imellem Beder og Malling, hvor der plantes 100.000 træer. 
  • Blue Energy har doneret 5 bytræer til Aarhus, der alle er plantet fra Aarhus midtby over Højbjerg og Beder til Malling som en ”vej”, der forbinder bytræerne med den Blå Skov i Malling.