Hverdagens helte: Børnehavepædagog

Jesper Kaldahl Mogensen, 40 år, børnehavepædagog i de seneste 15 år

Hvad får dig til at stå tidligt op hver morgen og tage på arbejde?
Den umiddelbare glæde man får fra børnene. Jeg vil sige gode kollegaer og så børnenes glæde, er det, der får mig til at se igennem fingre med, at det er koldt og mørkt om morgenen.

Hvad er det første, du gør, når du møder ind om morgenen?
Det er meget forskelligt alt efter, hvornår jeg møder. En dag som i dag mødte jeg 06.30. Så er det mig, der skal sætte morgenmad frem og gøre klar til, at børnene stille og roligt møder ind. Jeg kan egentlig godt lide morgenvagterne. Det er nemt at komme ind med trafik, og man har et særligt nærvær med de første børn, der møder ind.

Hvad er det sidste du gør, inden du tager hjem?
Jeg sørger for at få sagt ordentligt farvel til børn og voksne. Hvis nogen af børnene har haft nogle problemer i løbet af dagen, gør jeg meget for at få fulgt dem ordentligt til dørs.

Hvis ikke du skulle være børnehavepædagog, hvad ville du så lave?
Helt klart også et job med mennesker. Jeg kunne ikke trives med at sidde på en pind dagen lang uden at have noget med nogen at gøre. Engang troede jeg, at jeg skulle være bankmand. Det skulle jeg bestemt ikke.

Hvordan er det at være mand i et traditionelt kvindefag?
Der har jo været en masse frygtelige sager, men jeg oplever, vi har en rigtig god åbenhed i huset her. Selvom vi har mange små rum, er vi gode til at informere hinanden og have dørene åbne. Jeg synes, det er godt, at vi både er mænd og kvinder. Så har børnene begge rollemodeller. I vores børnehave har vi også kvinder, der kan lide at lege vilde lege ude, men jeg kan måske bedre spejle mig i knægtenes lege.

Hvad ser du som din fornemmeste opgave som børnehavepædagog?
At få skabt nogle sociale børn, der kan finde ud af at snakke sammen, lege sammen og få løst de konflikter, der opstår. Det der med skoleparathed snakker man så meget om. Jeg går mere op i, at børnene er skolegårdsparate. At sidde stille, det skal de nok lære, men hvis de hele tiden skal bekymre sig om, at de har nogen at være sammen med i frikvarterene, så trives de ikke og kan heller ikke lære noget.

Er der noget, du synes, andre skal vide om det at være børnehavepædagog?
At vi pædagoger laver andet end at drikke kaffe. Det kan godt være, vi arbejder med bløde værdier, som ikke kan måles og vejes, men vi laver altså andet end at stå og snakke med en kaffekop i hånden.