LGBT+HUSET: Minoriteter i medgang

I Aarhus er der skabt et rum, der omfavner en mangfoldig gruppe af mennesker, der ellers ikke altid ved, hvor lige netop deres plads er. Det rum er LGBT+HUSET, der åbnede sine døre tilbage i august i FO-Byen på Vester Allé. Her samles et alsidigt LGBT+ miljø under samme tag og byder alle velkomne, præcis som de er.

Tekst: Mari-Louise Pedersen
Foto: Preben Stentoft

Det er ikke alle, der kender til Aarhus’ mangfoldige LGBT+ miljø. For hvis man ikke selv aktivt søger det, kan det være svært at få øje på, fordi miljøet ikke er en særlig integreret og synlig del af Aarhus’ ellers levende byliv. Det er en af pointerne som 32-årige Phillipp Pechmann, forperson i LGBT+HUSETs bestyrelse, mener har stor betydning for oprettelsen af LGBT+HUSET.

”I Aarhus kan man nemt føle, at man falder lidt udenfor, fordi LGBT+ miljøet ikke er særlig synligt, og det ville være nemmere at være LGBT+ person, hvis LGBT+ miljøet var en mere integreret del af byen,” siger han og fortæller om, hvordan han selv som tilflytter havde svært ved at navigere og finde information omkring miljøet. Det håber man, at det nye hus kan afhjælpe ved at skabe et fælles samlingspunkt for alle LGBT+ organisationer i Aarhus. For selvom man som udefrakommende let kan komme til at tro, at LGBT+ miljøet er en samlet folk, er det langt fra tilfældet. Aarhus har omkring 20 forskellige LGBT+ organisationer, som henvender sig til et mangfoldigt publikum på tværs af både alder, køn og etnicitet. Netop den mangfoldighed peger Phillipp Pechmann, som værende et punkt, som LGBT+HUSET gerne vil være med til at vise til omverden.

”Som ikke LGBT+ person kan man godt tænke, at det er et afgrænset miljø, men LGBT+ miljøet er ligeså mangfoldigt som det, man tænker som det ‘normale’ samfund. Der er unge og ældre og alle mulige forskellige subidentiteter. Den mangfoldighed vil vi gerne vise med LGBT+HUSET,” fortæller han, som han går i gang med at fortælle om visionerne og tankerne bag huset. Ambitionsniveauet er højt og med engagerede frivillige og støtte fra Aarhus Kommune ser det ud til, at LGBT+ miljøet i Aarhus går en lysere tid i møde.

Et sted ment for mig 
Som LGBT+ person kan hverdagen være særligt præget af usikkerhed og være forbundet med mange tvivlsspørgsmål og en følelse af at stå udenfor. Dels fordi det at afvige fra normen ikke altid tages imod med åbne arme, og dels fordi man personligt mangler et sted, hvor man kan dele sine tanker og være præcis, som man er uden at skulle forklare sig selv. 

I aften er der en tilbagevendende begivenhed i LGBT+HUSET, som går under navnet KreaKlubben. Mest af alt handler det om at være sammen, at mødes under lige vilkår og danne nye relationer med mennesker i en fælles forståelse og accept. Som Johan Keller Jensen, 23, der hækler med denne aften, så fint siger om at komme i LGBT+HUSET:

”Det er følelsen af at have et sted, som er for mig.” 

Denne følelse rammer præcis ind i, hvad Phillipp Pechmann taler om, når han beskriver, hvilke tanker og ambitioner de har om huset: 

”Jeg håber, at LGBT+HUSET kan være et sikkert og trygt sted. Et sted, hvor folk er ligesindede, og hvor man som LGBT+ person kan få det ekstra overskud, der skal til for at forklare, hvad det vil sige at være LGBT+ person og tage de kampe, som man måtte have i hverdagen.”

For netop det at føle sig forkert kan være en tyngende oplevelse, der sætter sig som manglende overskud i hverdagen. Den forkerthedsfølelse vil man ifølge Phillipp Pechmann forsøge at mindske med huset, så man som LGBT+ person kan komme her og samle overskud til at håndtere de situationer, man måtte møde i sin hverdag. 

Et sted for alle 
Selvom LGBT+ merchandise og regnbuefarvede balloner nu præger indretningen i FO-byens lokaler på 3. sal, og det som ikke LGBT+ person kan føles som om, at man ikke er en del af fællesskabet, så er det faktisk lige omvendt. For som Phillipp Pechmann siger, er huset et sted for alle med et åbent sind og en nysgerrighed på miljøet. Her arbejdes for et stærkere, sundere og mere samlet LGBT+ miljø i Aarhus, hvilket også betyder en forståelse og accept i den brede befolkning. Derfor er det også målet på sigt at holde åbne debataftener, hvor alle kan komme og få en forståelse af, hvad det vil sige at være LGBT+ person. 

Udover at være et samlingspunkt for sociale aktiviteter og information er det også målet, at huset skal være et sted, hvor man kan søge hjælp og få rådgivning om alt fra kønnet på ens sygesikringsbevis til fertilitetsbehandling som homoseksuelt par. Der er mange udfordringer, som man som LGBT+ person kan føle, at man står alene med, og det er en af de ting, som er allervigtigst at understrege, nemlig at det er en følelse og ikke en realitet. For ved LGBT+HUSET er man aldrig alene, og det er en af de fornemste opgaver ifølge Phillipp Pechmann:

”Vi vil gerne være et sted, hvor alle kan være, som de er og igennem opbakning få et bedre selvværd. Nogle gange ved man ikke, om der er andre, der har det ligesom en selv, fordi man aldrig har set eller hørt om andre, der har det på samme måde. Derfor er det vigtigt, at der er et sted i Aarhus, hvor man kan henvende sig, tale med andre og udveksle erfaringer.”

Om LGBT+HUSET
· LGBT+HUSET åbnede d. 10. august 2019 og er et samlingspunkt for alle LGBT+ organisationer.
· LGBT+HUSETs lokaler ligger i FO-byen i Vester Allé 8a på 3. etage.
· LGBT+HUSET arbejder for at skabe et stærkere LGBT+ miljø og et mere mangfoldigt Aarhus.
· LGBT+HUSET støttes af og samarbejder med Aarhus Kommune.

LGBT+ miljøet i Aarhus 
· Der er mere end 20 LGBT+ organisationer og grupper i Aarhus.
· LGBT+ personer betegnes internationalt som lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner samt øvrige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer. Det er altså ikke udelukkende LGBT-personer, med betegnelsen LGBT+ omfavner man alle kønsidentiteter.
· 50% svarer, at det er meget vigtigt fir dem at være en del af et LGBT+ fællesskab.
· 44% har oplevet at være udsat for diskrimination.

*Undersøgelse af LGBT+ personers syn på Aarhus udarbejdet af Aarhus Kommune.

MARGIT GRAVGAARD, 67 ÅR, PENSIONIST 
Jeg råber højt hurra over, at der er blevet et fælles hus. Jeg var for mange år siden med til at skabe LGBT+HUSET i København men på privat basis. Nu er det første gang, at det er blevet et kommunalt projekt, og det synes jeg er helt fantastisk og noget, som jeg gerne vil bidrage til. Det er meget smukt at se, hvordan de her unge mennesker har fået det op og stå, så vi har et sted at komme. 

Det sociale er den primære grund til, at jeg kommer her. Her har jeg et sted, hvor der kommer nogen, som jeg kan identificeres mig med. Det er også et sted, hvor jeg kan give nogle af mine egne erfaringer videre, hvis der skulle være nogen, der havde brug for det, og det er for mig en gave at kunne. 

Fordelen ved at samle alle LGBT+ organisationer i et fælles rum er, at det samler mange forskellige mennesker. Har man lyst til at være i en mangfoldig gruppe og have muligheden for at være i et rum, hvor man kan stå ved, hvem man er, så er det i det her hus. Uden det her hus havde jeg ikke noget sted at gå hen for at opleve den samme følelse. 

JOHAN KELLER JENSEN, 23 ÅR, STUDERENDE
Jeg synes, at det er enormt vigtigt på et større plan for at signalere, at der er sted for alle. Personligt er det følelsen af at have et sted, som er for mig. Det her er et sted, der er ment for mig og alle andre, som ligner mig på den ene eller anden måde. Og ikke fordi de ting vi laver, nødvendigvis drejer sig om køn og seksualitet, men det er dirigeret mod os, og så er det et safe space, som vi kan være i. 

Jeg kan være mange andre steder end LGBT+HUSET også. Jeg kan sidde på en café og hækle der, men det at vide, at det her er et sted, hvor der er en allerede indbygget accept af en. Det er det, der skaber en forskel. Hvis man ikke er så åben omkring sin seksualitet, som jeg er, så kan det også være et nemmere sted at være, fordi man netop ved, at der er denne her accept. På den måde, synes jeg også, at det er rigtig vigtigt sted for dem. 

Personligt er jeg åben omkring min seksualitet, men jeg har mange andre ting, hvor jeg ikke ligger inden for normerne, og det er der en åbenhed og forståelse for her. Selvom de andre måske ikke forstår det, som jeg er i, en til en, så forstår man konceptet i at afvige fra normen. På den måde skal man ikke forklare sig selv på samme måde, som man skal andre steder. Der er en anden åbenhed, og jeg skal ikke tænke på, at jeg skal forklare mig selv.