Kun for kvinder

Ladies First er et af flere professionelle netværk i Danmark, som kun er for kvinder. Det blev startet af tre studerende, som blev enige om at skabe et mødested, hvor kvinder kunne tale om karriere, inspirere hinanden og skabe et netværk i Aarhus. Men hvorfor er der brug for et netværk, hvor det kun er kvinder der er i fokus, fortæller forsker Helle Neergaard og medstifter af Ladies First Alexandra Balshøj om.

I 2009 lavede Erhvervs- og Byggestyrelsen en handlingsplan for kvindelige iværksættere. Initiativet viser en stigende interesse for at få flere kvinder interesseret i at skabe deres egne karrierer og virksomheder. Handlingsplanenulle være med til at mindske kønsfordelingen mellem de studerende på de uddannelser, der primært har fokus på iværksættere. Der skulle være fokus på at formidle viden om kvinder og vækst og skabes bedre netværk og mentorordninger for kvinder.

Handlingsplanen viser, at der i flere år, har været en stigende interesse i at få kvinder til at interessere sig for iværksætteri og karriere. Den viser ikke, om der har været en stigning i antallet af kvindelige iværksættere. Det som handlingsplanen ikke viser, har flere forskere på Aarhus Universitet forsøgt at undersøge. En af dem er Helle Neergaard.

Forskning i iværksætteri og kvinder
Helle Neergaard, professor ved Aarhus Universitet, forsker i kvindelige iværksættere og entrepreneurship. I 2005 lavede hun en undersøgelse omkring, om der var en stigning i antallet af kvindelige iværksættere inden for de sidste 20 år. Hun kunne konstatere, at der ikke havde været en stigning. Ifølge en statistik udarbejdet af Erhvervsstyrelsen om udviklingen af CVR-registreringer fordelt på køn, er der heller ikke en stigning blandt de kvindelige iværksættere de senere år. Fordelingen har været konstant fra 2001 til 2014. Helle Neergaard mener derfor, at der er brug for kvinder, der kan fortælle om deres arbejdsliv.

”Det, vi har brug for, er flere kvindelige rollemodeller. Kvinder, der står frem og fortæller om, hvad de laver. Kvinder har en tendens til ikke at prale. Det skal vi blive bedre til,” siger Helle Neergaard.

Det kan være en af grundene til, at der findes netværk kun for kvinder i dag. For at kvinder kan finde støtte i hinanden og fortælle om deres oplevelser ved at være iværksættere eller have lederstillinger.

En af grundende til at Helle Neergaard mener, at der skal være netværk, hvor kønnene ikke er blandet skyldes at mænd og kvinder er forskellige, når det gælder iværksætteri.

”Kvinder kan godt være lidt mere tilbageholdende, og det kan vi se i diskussioner om lønforhandlinger.” Det handler derfor om at få kvinderne til at tro mere på sig selv, og det mener Helle Neergaard, at de gør, når de finder et forum kun med deres eget køn.

Kvinder har en tendens til ikke at prale. Det skal vi blive bedre til.Helle Neergaard, professor ved AU, forsker i kvindelige iværksættere og entrepreneurship

Det er ifølge Helle Neergaard vigtigt, at man ikke kun har netværk, hvor det ene køn er repræsenteret. Det, kvinderne kan give hinanden til et lukket møde for kvinder, er anderledes, end det der sker, når man åbner mødet op for alle.

”Det er den sociale støtte, som kvinderne giver hinanden, der er vigtig, og så har de brug for mændenes netværk til viden og ressourcer.”

Denne form for netværk for kvinder, forsøger gruppen fra Aarhus at skabe. Ladies First blev startet af tre kvinder i 2013, og formålet var at inspirere og motivere kvinder til større foretagsomhed og tro på egne evner indenfor karriere.

Af kvinder for kvinder
Alexandra Balshøj, som har været med til at starte Ladies First, fortæller om netværket og kvindelige iværksættere. De oplevede hurtigt, gennem det hurtigst stigende medlemstal, at der var brug for et netværk for kvinder.

“100 medlemmer på en weekend – vi havde ramt en nerve og et stort behov hos især yngre kvinder” siger Alexandra Balshøj. I dag er der ca. 5.000 medlemmer spredt over tre Facebookgrupper. De repræsenterer de tre steder i landet, hvor Ladies First er aktive – Aarhus, København og Aalborg.

Ladies First er et karrierenetværk for kvinder, de fleste mellem 25 og 40 år, der via forskellige kanaler forsøger at åbne op for debat omkring og give flere perspektiver på, hvad det fx vil sige at være iværksætter.

“Hvis vi skal have flere kvindelige iværksættere, må vi nuancere forståelsen af, hvad ordet iværksætter betyder. Der er mange kvinder, der ikke føler at de kan identificere sig med de betydninger, som mange ligger i ordet. Og det kan være en barriere.”ladies_first_aarhus_panorama1I Ladies First holdes der netværksmøder med oplæg af kvinder, som fortæller om deres arbejde, og hvor man kan møde andre kvinder og danne netværk. Formålet med netværket er at motivere og inspirere medlemmerne til at få en større tro på sig selv, og at skabe et forum, hvor man kan få hjælp, hvis man fx vil starte en virksomhed.

“Målet er at vise kvindelige rollemodeller, der er iværksættere på deres egen måde. Kvinder der kan motivere andre kvinder. Det er ikke alle iværksættere, der er interesseret i at skabe et stort Mark Zuckerberg-firma.”

Ladies First er et forum, der også udspringer af, at der er forskellige behov for kvinder og mænd, når det drejer sig om iværksætteri og karriere.

”Undersøgelser viser at mænd typisk er mere motiverede af økonomi og eksterne værdier, og kvinder mere af indre værdier, som fx at nå et personligt mål, fleksibilitet og frihed.” siger Alexandra Balshøj.

Der er i Ladies First plads til, at man både taler om opstart af virksomhed, men også om hvordan det er at være i job eller at skulle søge job.

Det vigtigste for Ladies First, er at deres medlemmer får et udbytte af de oplæg og netværksforløb, der bliver afholdt i Aarhus.

Netværksforløb og åbne møder
Camilla Bøving Hansen har været med i netværksforløbene i 2015. Hun startede der for at finde andre kvinder at tale med omkring hendes karriereforløb.

”Jeg er i en virksomhed, hvor gennemsnitsalderen på mine ligestillede kollegaer er slut 30erne til 60 år, og flertallet er mænd. Derfor manglede jeg ofte ligesindede at diskutere hverdagen med, løn, problemstillinger, inspiration –  og måske endda snakke om de udfordringer og fordomme, man som ung kvinde kan møde i en virksomhed.”

Det har givet hende et rum, hvor hun kunne tale om de problemer, hun oplevede ude i arbejdslivet, og hvordan hun kunne gøre mere for at få sine drømme opfyldt.

Ligestilling betyder ikke for mig, at man er lige om alt, men at man har lige muligheder og lige rettigheder.Alexandra Balshøj, stifter af Ladies First

”Det gav klart et spark bagi til mig selv, om at blive mere klar i mine egne drømme og ambitioner og sætte baren lidt højere,” fortæller Camilla Bøving Hansen.

Udover netværksforløbene afholdes der åbne møder, hvor alle kan komme og blive inspireret.

”Til de åbne netværksmøder er der oplæg og netværksøvelser, så der er plads til at blive inspireret, men også mulighed for at tale med nogle mennesker, man ikke har snakket med før,” fortæller Alexandra Balshøj.

Line Bundgaard har været med til både netværksforløbene og de åbne netværksmøder hos Ladies First. ”Jeg har både deltaget i Ladies First netværksgruppen for ansatte og for selvstændige. Begge dele har været givende, men jeg har helt sikkert fundet min rette hylde i gruppen for selvstændige, hvad den faglige inspiration angår. Jeg oplever, at sparringen fra grupperne varer ved, også lang tid efter, den enkelte gruppe er afsluttet.”

Alexandra Balshøj fortæller om, hvorfor man har brug for opdelte netværk for mænd og kvinder. Hun mener, at der er brug for begge muligheder.

“Ligestilling betyder ikke for mig, at man er lige om alt, men at man har lige muligheder og lige rettigheder. Man skal ikke kun bygge netværk med folk af sit eget køn. Et kønsopdelt netværk skal altid kun være et supplement til andre, blandede netværkssammenhænge.” fortæller Alexandra Balshøj.

Hun fortsætter “ Det er mit indtryk, at der ikke bliver talt særlig meget om begrebet usikkerhed i et mandsdomineret netværk. Man taler om andre ting, når det andet køn ikke er til stede. Der opstår et specielt rum. Det er ikke fordi, dette rum er bedre, men det er noget andet,” siger Alexandra Balshøj.

Det er et vigtigt netværk for kvinderne i Ladies First, og det kan bruges af dem, der føler, at de har brug for et forum, hvor der kun er kvinder. Der findes masser af andre netværk, hvor der både er kvinder og mænd, som også kan have mange fordele, når man er iværksætter eller leder efter netværk.