Genbrugskarma i byens storskraldsstation

Med en storskraldsstation i byrummet er Aarhus blevet pionerby indenfor genbrug. Mød projektleder ved AffaldVarme Aarhus, Sofie Schousboe Laursen, der har været med til at designe storskraldsstationen. Her kan du stille dit storskrald i en specialindrettet container og i stedet tage de ting med hjem, du har brug for.

Tekst: Alexander Loft Birkmose
Foto: AffaldVarme Aarhus

Nogle oplever, at der af og til står storskrald i bybilledet. Det skyldes blandt andet, at Aarhus er en ung studieby, hvor mange flytter ofte. Det giver en stor mængde storskrald, og nogle gange glemmer man at bestille afhentning af storskraldsbilen. Idéen til vores midlertidige storskraldsstation opstod gennem et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, fordi vi i fællesskab satte fokus på nogle udfordringer med storskrald i byen, som vi gerne ville gøre bedre. 

Storskraldsstationen er blevet taget utrolig positivt imod. Den har været placeret to forskellige steder i byen, og begge steder har der mere eller mindre været borgerkrav om, at den skulle tilbage. Folk har tilkendegivet, at det har givet værdi at kunne give ting videre til andre. Når vi genbruger tingene, bevarer vi ressourcerne i deres eksisterende form frem for at nedbryde det, hvor vi taber ressourcer. Kan vi genbruge tingene i stedet for at forbrænde det, så giver det absolut mest værdi rent miljømæssigt.

Selvom folk generelt er glade for storskraldsstationen, har der også været nogle få kritiske tilbagemeldinger fra folk, der har haft direkte indkig i containeren fra deres bolig. Den udfordring vil vi prøve at arbejde videre med i en version 2.0. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at lægge noget levende sedumtag på toppen, så storskraldsstationen bliver mere grøn og endnu mere indbydende at kigge på.

For at konceptet lykkes, handler det også om samarbejde med borgerne, så de tager storskraldscontaineren til sig og føler en form for ejerskab over den. På den måde er de med til at holde orden. Vi har faktisk allerede oplevet, at flere rydder lidt op, når de går forbi, og det er fantastisk.

Vi skal redesigne storskraldsstationen, så vi kan finde nogle bedre løsninger i forhold til indkig, vind og vejr. Vi skal i dialog med Aarhus Kommune om, hvorvidt storskraldsstationen kan indgå i byrummet mere permanent. Generelt oplever jeg en stor velvilje til at finde bæredygtige løsninger, men der er i forvejen et stort pres på vores byarealer. Derfor er en mulighed at integrere storskraldsstationerne i andre løsninger, så de bliver et positivt bidrag til byrummet.

Sådan fungerer storskraldsstationen

  • Du kan stille det storskrald, du har lyst til, og tage de ting, du kan bruge.
  • Storskraldsstationen er indrettet med hylder, hvor du kan sætte mindre ting på. Bagerst i containteren er der et lidt større rum, hvor du kan sætte bordplader eller reoler.
  • Der er også en separat åben container, hvor du kan stille lidt større ting. Den tømmer AffaldVarme Aarhus med lidt jævnere mellemrum, fordi den ikke har noget tag og dermed er udsat mere for vind og vejr.
  • Storskraldsstationen har været placeret ved Steen Billes Torv på Trøjborg og er nu placeret i en midlertidig periode ved en boligforening ved Silkeborgvej.