Sydhavnens bydelsplan: Plads til kultur, kreative erhverv og socialt udsatte

Bydelsplanen for Sydhavnskvarteret vil sikre, at Aarhus fortsat kan byde på attraktive bymiljøer med en stor variation af kulturelle formål, kreative arbejdspladser og rum for byens socialt udsatte.

På mandag skal Magistraten i Aarhus Kommune behandle bydelsplanen for den nordlige del af Sydhavnskvarteret. Planen er helt ekstraordinært blevet til i tæt samarbejde med de kommende bygherrer i området, som sammen med kommunen har løftet erhvervs-, social- og ikke mindst kulturpolitiske dagsordner.

”Det er en kendsgerning, at vores byrum i høj grad er definerende for, hvordan vores liv udfolder sig. Derfor har det været afgørende for os, at det nye Sydhavnskvarter skulle rumme stor variation og plads til lys, liv, luft – og mennesker. Den samlede plan for Sydhavnskvarteret vil ikke alene løfte området, men skabe et helt nyt miljø og kreativt kraftcenter, der vil være med til at løfte hele byen,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Gennem samarbejdet med udviklerne er princippet om byliv før byrum før bygninger i højere grad end nogensinde styrende for byudviklingen.

”Det, at vi samarbejder med developerne i den gode bys tjeneste, vækker opsigt både i andre kommuner men også internationalt, hvor politikere er udfordrede på at få hjælp til at løfte dagsordener,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

De socialt udsatte i Sydhavnskvarteret
Med bydelsplanen fastholdes bydelens nordvestlige og sydøstlige hjørner som byrum for forskellige grupper af socialt udsatte. Dermed skabes der grundlag for videreudvikling af eksisterende faciliteter og etablering af nye i disse områder.

”Når vi i Aarhus vokser, er det vigtigt, at vi ikke kun bygger for virksomhederne og de velhavende, men at vi sikrer fremtidens plads og muligheder for alle borgerne i vores by. Sydhavnen spiller en helt særlig rolle for vores socialt udsatte, og derfor er det afgørende, at vi også har tilbud og rum til den gruppe i planen,” siger rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz.

Bydelsplanen sikrer også mulighed for etablering af en omboldbane for de socialt udsatte.

Powerhubs
Nord for Kulkransporet organiseres bydelen i Powerhubs. Et powerhub er en koncentration af mennesker og faciliteter inden for samme brancheområde. Etableringen af powerhubs er et udtryk for, at det er lykkedes at samle en lang række aktører, der alle repræsenterer de ønskede visioner og strategier for udviklingen af Sydhavnskvarteret – og dermed kan bidrage til det ønskede byliv i området.

”Kultur er en vigtig del, når der skal skabes en attraktiv bydel. Spillestedet Train og Det Jyske Kunstakademi skal flytte ind i nye rammer og være med til at sikre, at Sydhavnen bliver en sprudlende bydel. Med de nye beboere, og Filmbyen som allerede er i området, får vi en kreativ bydel, der også vil understøtte de kreative erhverv indenfor lyd, musik, animation, spil, design, mode og kunst. Jeg er sikker på, at Sydhavnen bliver et spændende sted for alle aarhusianere,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad.

Powehubsene giver samtidig mange af Sydhavnens nuværende aktører mulighed for at blive i området.

Aarhus’ nye skyline
Den nordlige del af Sydhavnskvarteret er omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik og vil med bydelsplanen blive en ny del af en skyline i Aarhus, hvor bylivet på byens nedre niveau i form af kulturinstitutioner, iværksætterprojekter og faciliteter for byens socialt udsatte møder den høje by.

Området syd for Jægergårdsgade ønskes i udviklingsplanen bebygget i mindre grad. Den sydlige del af Sydhavnskvarteret vil således fremstå med en meget stor andel af historiske bygninger. Aarhus Kommune tager hul på planlægningen af Sydhavnskvarterets sydlige del i 2022.