Skal Aarhus Lufthavn ligge i Aarhus?

Aarhus Lufthavn ligger i Tirstrup, cirka 42 kilometers kørsel fra banegården. Sådan har det været siden anden verdenskrig, hvor de tyske besættelsesmagter opførte lufthavnen i 1943 til militært brug. Fra 1946 har danskerne kunnet bruge den til almindelige, private rejser. Men mange har i tidens løb spurgt sig selv, hvorfor Aarhus Lufthavn skal ligge så langt væk fra Aarhus, der på trods af at være landets næststørste by kun har landets fjerdestørste lufthavn.

Siden finanskrisen har lufthavnen været plaget af faldende passagertal og nedlagte ruter. Da flyselskabet Cimber-Sterling går konkurs, begynder det for alvor at gå ned ad bakke. Fra 2011 til 2015 falder passagertallet med 25 procent. For nylig meddelte Aalborg Lufthavn, at man ikke længere ser Aarhus Lufthavn som en konkurrent, fordi størrelsesforskellen efterhånden er blevet så markant.

En helt ny lufthavn
Så hvad skal der gøres, hvis Aarhus Lufthavn skal kunne tages alvorligt inden for den nationale lufttrafik? Nogen folk mener ikke, at det er sandsynligt, så længe den ligger, hvor den gør. Siden 2010 har Facebooksiden ”Ny lufthavn til Aarhus” høstet over 15.000 tilhængere, og det er lykkedes folkene bag bevægelsen at skabe opbakning fra både politikere og erhvervslivet til at få bygget en lufthavn tættere på byen.

Visionen er, at en ny lufthavn tæt på Aarhus vil appellere til omtrent dobbelt så mange mennesker, som det er tilfældet nu, på grund af bedre beliggenhed. Det kan potentielt skabe flere kunder og dermed flere arbejdspladser. Samtidig vil det være muligt at benytte nye, bæredygtige teknologier til opbyggelsen af en helt ny lufthavn. På den måde vil det skabe udvikling og vækst i regionen.

Lasse Thomassen, der er talsmand for ”Ny lufthavn til Aarhus”, synes, at foretagendet er gået over al forventning, og selvom han erkender, at det langt fra er alle århusianere, der ønsker en ny lufthavn, så er han meget tilfreds med, hvad de har opnået.

”Vores første mål var at få politikerne til at tale om det, og det har vi i høj grad opnået,” fortæller Lasse Thomassen.

”Jacob Bundsgaard har udtalt, at han gerne vil have en ny lufthavn, og nu er man i gang med at undersøge mulighederne. Nu mangler vi bare det sidste go fra transportministeren,” fortsætter han.aarhus_lufthavn_aarhus_panorama1Ikke bred opbakning
Men det er ikke alle politikere, der er enige med Jacob Bundsgaard og folkene fra ”Ny lufthavn til Aarhus”. Faktisk er der mange indvendinger mod at flytte eller erstatte lufthavnen i Tirstrup med noget nyt et andet sted i landet. Sidste år afviste Skanderborgs borgmester at have den liggende i sin kommune, som ellers var vurderet til at være den optimale beliggenhed. Thomasminde Mark har været et forslag, hvilket har ført til modbevægelsen ”Nej til Ny Lufthavn i Århus Nord”, som har over 11.000 tilhængere på Facebook.

Leif Lahn Jensen, der er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og bosiddende på Djursland har tidligere talt imod en ny lufthavn, fordi han mener, at man bør fokusere på den, vi har. Ifølge ham skyldes en del af problemerne for den nuværende lufthavn, at man bliver ved med at tale om at skifte den ud. Ifølge ham burde man spare pengene og besværet og satse på at gøre Aarhus Lufthavn bedre.

”Det er en fin ide med en ny lufthavn til Aarhus, men lad os nu stoppe med at tale om det, for jo mere vi gør det, jo sværere bliver det at få den nuværende lufthavn til at køre,” mener Leif Lahn Jensen.

”Der er jo ingen, der vil købe en vare, som ingen gider have, og der er ingen flyselskaber, der vil poste penge i en lufthavn, der er ved at lukke,” påpeger han.

Leif Lahn Jensen bakkes op af både partifælder og andre politikere fra de omkringliggende områder, der også mener, at folk spilder tiden med at snakke om en ny lufthavn. For nylig pointerede to lokale socialdemokrater fra Randers og Grenaa i et indlæg i Århus Stiftstidende, hvordan tvivlen om Aarhus Lufthavn havde fået selskabet Sun Air til at undlade at investere yderligere i lufthavnen.

Hver gang vi forsøger at gå i dialog med dem, hører vi ingenting. Vi vil gerne have alle med i denne debat, så alle sider af sagen kan blive belyst, og så der er forståelse fra alle.Lasse Thomassen, talsmand for ”Ny lufthavn til Aarhus”

Der hersker også enighed fra politisk modkant hos Britt Bager, der er medlem af Folketinget for Venstre. Hun mener ikke, at den økonomiske gevinst for samfundet kan retfærdiggøre at bygge noget nyt op fra bunden. Til gengæld kunne man med fordel bruge tiden og kræfterne på at forbedre den nuværende lufthavn, som, hun også mener, lider under den dårlige omtale.

”Forhåbentlig bliver diskussionen lukket snart, enten på baggrund af en undersøgelse eller af transportministeren. Og så synes jeg i stedet, man burde fokusere på at forbedre infrastrukturen til lufthavnen,” siger Britt Bager.

En kompliceret sag
Lasse Thomassen er dog ikke enig i den måde at anskue tingene på. Han mener ikke, at man kan påstå, at et fokus på en ny lufthavn er skyld i problemerne for den gamle. Tværtimod har lufthavnen selv været årsag til, at folk er begyndt at ønske en ny løsning.

”Det er ikke snakken, der har skabt lufthavnens problemer. Det er lufthavnen, der har skabt snakken,” som han formulerer det.

Gennem debatindlæg i JP Aarhus har Lasse Thomassen kritiseret blandt andre politikere som Leif Lahn Jensen og Britt Bager for ikke at ville tage debatten om en ny lufthavn. Han mener, at de forholder sig passive i forhold til problematikkerne omkring situationen, og at de undlader selv at komme med løsningsforslag.

”Hver gang vi forsøger at gå i dialog med dem, hører vi ingenting. Vi vil gerne have alle med i denne debat, så alle sider af sagen kan blive belyst, og så der er forståelse fra alle,” erklærer han.

Selv erkender Lasse Thomassen, at sagen ikke er helt lige til.

”Det er en meget kompliceret sag at tage stilling til. Hvad er konsekvenserne, hvad betyder det for miljøet? Det kræver virkelig, at man sætter sig ind i det,” forklarer han.

Et spørgsmål om prioritering
Spørger man Britt Bager, er det dog ikke fornuftigt at bruge tid på at debattere emnet indgående. Hun vurderer projektet som et Aarhus-fænomen, som de omkringliggende byer og kommuner ikke har nogen særlig interesse i.

”Jakob Bundsgaard skal jo sige, at han ønsker en ny lufthavn som borgmester i Aarhus. Jeg er selv folkevalgt i Østjylland, så jeg skal se lidt bredere på det,” forklarer Britt Bager.

Desuden er hele ideen helt urealistisk i hendes øjne. Selvom diskussionen har stået på i mange år, er der aldrig blevet gjort noget ved sagen, og imens er Billund og Aalborg blevet så store spillere på markedet, at det vil blive for svært for en ny lufthavn at etablere sig. G så er der det økonomiske aspekt.

”Som jeg forstår det, er ideen, at det er private investorer, der skal finansiere en eventuel ny lufthavn. Jeg har ikke hørt om nogen investorer, der er klar til at spytte to-tre milliarder i sådan et projekt,” fortæller Britt Bager og tilføjer: ”Jeg mener ikke, at Danmark er stort nok til en lufthavn mere.”

Det forventes, at Aarhus Kommune er klar med resultaterne af en lufthavnsanalyse inden sommer. Analysen vil blandt andet besvare, hvor og hvordan en ny lufthavn vil kunne opføres, men også hvad det vil koste at lukke den nuværende lufthavn i Tirstrup.