Rekruttering og lønforhandling

Annonce/sponsoreret indhold.

Hos Next Rekruttering i Århus har vi meget ledelseserfaring med i bagagen fra større og mindre virksomheder og har været igennem utallige lønforhandlingssamtaler. Vi er med på sidelinjen, når vores kunder har løn- og kontraktforhandlingsmøde med en kommende kandidat. 

I vores optik handler lønsamtalen i forbindelse med jobskifte rigtig meget om forberedelse. Det handler samtidig om det at kunne ”stikke en finger i jorden” og fornemme rammer, leder og virksomhedens økonomi. Hav statistiske argumenter klar: Hvad tjener en medarbejder med tilsvarende erfaring og uddannelse i et lignende firma eller organisation? 

På virksomhedsportaler som eksempelvis Proof.dk kan man se de samlede personaleomkostninger i en virksomhed. Hvis man undersøger antallet af medarbejdere, kan man få en ide om, hvor lønniveauet ligger, specielt hvis det er en mindre virksomhed. Dog skal man være opmærksom på, at ejeren kan vælge at give sig selv en uforholdsmæssig høj løn, hvilket kan skævvride billedet.  

Alle virksomheder er unikke og har derfor sit eget udgangspunkt for lønrammer. Ligger lønnen langt lavere end gennemsnittet, må virksomheden argumentere for lønrammen. Omvendt er det skudt over mål, hvis du forventer eksempelvis 15.000 kr. mere end gennemsnittet for medarbejdere på dit niveau eller med din erfaring og uddannelse uden meget slagkraftige argumenter til at understøtte din forventning. Dit bud skal være ambitiøst og realistisk og gerne ligge omkring 10% over det, du reelt forventer at få.  

Kom evt. med eksempler på, hvordan du tidligere hurtigt er kommet på omdrejningshøjde med dine arbejdsopgaver. Hvis lederen forstår, at du er initiativrig og tager ansvar for egen indlæring, er chancen for at startlønnen i udgangspunktet kan blive højere til stede. Kan du bringe din specialistviden i spil og eksempelvis bidrage til at opkvalificere kollegaer, processer eller digitale værktøjer, er det også et godt argument i lønforhandlingen. Din kommende leder har måske ikke gransket dit CV med uddannelser og certificeringer helt til bunds og ved derfor ikke, hvad du helt specifikt kan bidrage med. 

Vi har som rekrutteringsbureau ansvaret for, at lønforventningerne er nogenlunde afstemt på forhånd, inden rekrutteringsprocessen starter, da vi ellers spilder hinandens tid. Men det hænder, at både vi som rekrutteringskonsulenter og kandidater bliver overraskede over krav, som virksomheden pludselig bringer i spil og som måske har stor indflydelse på lønpakken. Omvendt ser vi desværre også kandidater, der pludselig kommer med helt urealistiske forventninger til løn eller evt. bonus eller provision. 

Andre goder 

Til et kontraktforhandlingsmøde er der rig mulighed for at hive et par stik hjem på andre detaljer end selve lønnen.  

  • Et gode kunne være mulighed for en hjemmearbejdsdag eller for flekstid.
  • På den lange bane er et gode som virksomhedens pensionsbidrag et overset forhandlingsparameter, som kan vise sig meget værdifuld. 
  • Mange virksomheder tilbyder 3 måneders opsigelse. Vi ser kandidater, som med gode argumenter forhandler flere måneders forlænget opsigelsesvarsel.
  • Ekstra feriefridage kunne også være et ønskværdigt gode for mange medarbejdere. 
  • Tilskud til fitness eller wi-fi på hjemmeadressen bringes ofte i spil i kontraktforhandlinger. 

Tro på din værdi 

Når du kommer til et kontraktmøde, er du nået langt i rekrutteringsprocessen. Ofte er det kun 1-2 kandidater tilbage. Virksomheden er sandsynligvis meget interesseret i at ansætte dig og har allerede gjort sig konkrete tanker omkring, hvordan din rolle og kompetencer passer ind i teamet.  

Brug derfor denne unikke mulighed med omtanke, så du får indfriet dine forventninger, uden at du spiller dig selv af banen lige inden, du krydser målstregen til drømmejobbet.