Ny skole på vej i Nye

En kommende skole i Aarhus’ nye nordlige by Nye skal sørge for sammenhæng med nabobyen Elev og samtidig sikre, at der bliver plads til fritidsfaciliteter.

Byggeriet i Nye, den kommende by i den nordlige del af Aarhus Kommune, er i gang. Byen skal på sigt rumme 15.000-17.000 indbyggere, og dermed bliver der på sigt behov for to nye skoler i området.

De to magistratsafdelinger Teknik og Miljø samt Børn og Unge har nu i fællesskab fundet frem til, hvor den første skole med tilhørende dagtilbud og boldbaner skal bygges.

Sammenhæng med Elev
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over, at det er lykkedes at finde en placering til skolen, hvor den fra dag et får en stor betydning for lokalområdet.

”Skolebyggeriet er et centralt element i byggeriet af den gode by i Nye. Vi har prioriteret, at området første skole helt fra begyndelsen skal være en dynamo for området. Med placeringen tæt på den eksisterende bebyggelse i Elev og den nye bebyggelse i Nye kommer skolen til at skabe sammenhæng mellem områder, og samtidig har vi med placeringen af boldbaner ved skolen sikret, at der også er liv efter skoletid,” siger Bünyamin Simsek.

Der har også været en anden og sydligere placering i spil til skolen, men Teknik og Miljø og Børn og Unge har været enige om, at placeringen tæt på Elev er den bedste i forhold til de kommende års udvikling af Nye og de offentlige servicetilbud i byen.

Flere nye skoler på vej i Aarhus
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over, at skolens placering i lokalområdet er på plads.

”En helt ny folkeskole er et fantastisk tilbud til børn og forældre, og samtidig afgørende for at skabe sammenhæng og fællesskab i en hel ny bydel, både i og udenfor skoletiden. Vi står i en spændende tid, hvor vi skal bygge flere skoler end i mange år, og det glæder mig på både børns og forældres vegne, at den første placering i Nye er på plads,” siger Thomas Medom.

Områdets anden mulige skole vil først blive bygget senere, når Nye er tættere på at være udbygget. Der arbejdes nu videre med et forslag til lokalplan for området. Der vil i denne proces også blive arbejdet med tidlig inddragelse. Forslaget til lokalplan skal senere behandles i byrådet og vil herefter blive sendt i offentlig høring.