Ny natursti på Godsbanen: 150 meter sti af genbrugsmaterialer

Gamle træbroer, overskydende betonelementer og sten fra den gamle kystsikring. Den nye natursti i kilen på Godsbanearealet er lavet af robuste genbrugsmaterialer, der kan klare fremtiden i områdets rå miljø. 

Første etape af kilen, der går fra gadekæret ved Godsbanen og 150 meter ud mod Ringgadebroen, er nu klar til brug. Naturstien er anlagt med fokus på genbrug, biodiversitet og respekt for kulturen i området. 

”Vi har et stort fokus på at genbruge materialer så ofte og så godt som muligt, og naturstien er et element, som mange vil få glæde af. I nye byudviklingsområder som Godsbanearealet er det samtidigt vigtigt, at vi også arbejder med autentiske elementer, så områderne får deres eget særkende, og så man også husker stedernes forhistorie,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. 

Banebelysning og trædæk
Belysningen langs stien bliver den gamle banebelysning – netop for at fastholde identiteten og det gamle kulturspor i området. 

Betonelementer, som er blevet til overs i et andet projekt, omdannes til siddeplinter, og dele af en gammel træbro får nyt liv som trædæk ved gadekæret, hvor man kan slå sig ned og tage et hvil. 

Genbrugsmaterialer er fundamentet
Langs naturstien står også de 13 ”genbrugstræer”, som tidligere blev flyttet fra Sydhavnen til Godsbanearealet. Sand og stendyngerne langs stien er bygget op af genbrugssten fra den gamle kystsikring. 

Stenene skal både give form til stien og danne hjem for de arter af insekter, der naturligt lever i området. 

”Bar jord, grus og sten er vigtige levesteder for mange insekter. Her er der mulighed for at finde varme og overvintringssteder. Den bare jord, som er fri for anden vegetation, vil også give mulighed for, at flere naturligt hjemmehørende plantearter kan etableres sig i området,” forklarer Birgitte E. Poulsen, projektleder i Teknik og Miljø. 

Hårdføre planter og vilde urter
Naturstier bliver ofte forbundet med noget grønt og frodigt som for eksempel på Brabrandstien, men på Godsbanearealet er der tale om en noget anden natur. Her er miljøet goldt og tørt, og derfor er det hårdføre planter og vilde urter, der bliver dominerende i kilen for at sikre gode levesteder til områdets hjemmehørende arter. 

Kilen skal forbinde Brabrandstien og midtbyen, og den udbygges efterhånden som Godsbanearealet udvikles.