Magasin du Aarhus

Hvorfor siger man egentlig Magasin på sådan en halvt fransk, halvt dansk måde – ’magasæng’? Det er jo ikke lige til at sige, men det havde sådan set været i orden, hvis det blev sagt på uforfalsket aarhusiansk, for modsat hvad mange tror, er Magasin en aarhusiansk opfindelse.

Af Søren Bitsch Christensen 

Magasin-Du-Aarhus-Aarhus-Panorama1Stormagasinet blev født i Vestergade i 1868 i gården inde bag Svaneapoteket, hvor nu H&M har åbnet sin nye, store tilbygning. Grundlæggeren var en 24-årig mand, Emil Vett, der var udlært i hvidevarer, hvilket dengang af gode grunde ikke var vaskemaskiner og tørretumblere, men lagner, lærreder og den type varer.

Vett var en driftig ung mand, der to år senere blev gift med en datter af den rige Aarhusgrosserer C.C. Langballe, der grundlagde det store teglværk, der lå ved Vesterbro Torv. Da Vett døde i 1911, var det som gehejmeetatsråd og ridder i København.

Filialer og egne fabrikker over hele landet
På sin vej mod rigdom og hæder havde han slået følge med den jævnaldrende Theodor Wilhelm Wessel. Wessel var superindkøberen, der blev boende i København, mens Vett tog sig af salgsarbejdet. Allerede i 1870 åbnede den første filial i Aalborg.

I 1871 tog de den korte vej til den nuværende adresse på Immervad og grundlagde butikken der – dog under navnet ”De forenede hvide Vare Forretninger”. De byggede den gamle ejendom om og udvidede sortimentet med herretøj, isenkram og legetøj.

Samme år tog de også mod til sig og åbnede en forretning i København. Det blev til en hel kæde med i omegnen af 50 forretninger over hele landet i 1892 – nu under Magasin du Nord-navnet. I 1906 var der 98 Magasin-forretninger, og kæden ejede egne fabrikker.

Magasin-Du-Aarhus-Aarhus-Panorama7Julehandlens nye Mekka
I december 1879 kom Aarhus Stiftstidende forbi for at rapportere fra julehandelens nye mekka: ”Localet er 100 Fod langt og 32 Fod Bredt – yderst hensigtsmæssigt og elegant.

Hver af den store Forretnings forskellige Brancher har sin særskilte Afdeling, medens Sengeudstyrsafdelingen er i Kælderen, og Fjerrensningen foregaar paa det store Loftsrum.

Desuden er der i de forskellige Etager Contoir, Frokostværelse, Conversationssalen og Soveværelser for Personalet, Privatleilighed for Bestyreren og Systue.

Om Aftenen belyses det smukke Udsalgslocale af et halvt Hundrede Gasblus fra 8 smagfulde gaskroner, og naar det for Endevæggen bestemte colossale Speil bliver anbragt, vil Reflexen derfra i høi Grad forøge Virkningen.”

I Aarhus fortsatte forretningen under det gamle navn i mange år, men tilknyttet firmaet ”Vett og Wessel”. Wessel og Vett trak sig næsten helt ud af driften, og først i 1911 fik det efterhånden halvgamle varehus navnet Magasin.

Magasin-Du-Aarhus-Aarhus-Panorama6

Den gamle borgmestergård faldt for Magasins hånd
Paradoksalt nok kom Magasins succes indirekte til at koste livet for en af fortidens store handelscentre, Borgmestergården, der i dag står i Den Gamle By som museets første bygning.

Borgmestergården lå på Lille Torv 1-3, altså på Magasins udgang til torvet, og var bygget i 1597. Den var drevet som gammeldags købmandsgård indtil 1872, netop den type alt muligt-koncept, som Magasin specialvarekoncept bekæmpede med så stort held, at de gamle købmandsgårde snart var helt væk fra bybilledet.

Borgmestergården levede sine sidste år på Lille Torv som ramme for lejligheder og småbutikker, indtil nye ejere fik brug for pladsen og rev den ned. Men de smed den ikke ud, for den blev pillet ned og genrejst på den store landsudstilling, der i 1909 blev afholdt i Aarhus, og herefter overført til et nyt museum, der med tiden blev til Den Gamle By.

Det var altså ikke Magasin, der fjernede Borgmestergården, for stormagasinet rykkede først om på denne side af torvet senere.

Udvidelse med lukkede facaderMagasin-Du-Aarhus-Aarhus-Panorama5
Vett & Wessel – eller Fætter Wessel, som manden på gaden kaldte dem – havde ladet stormagasinet omdanne til et aktieselskab, og i 1950’erne gik man på Børsen for at skaffe penge i kassen til at udvide de to flagship stores i Aarhus og København.

I 1954 byggede man udvidelsen ned langs Åboulevarden med de karakteristiske lukkede facader. Det var dengang det største betonelementbyggeri i Jylland. Først derefter kastede man sig ind i planer om at udvide forretningen mod Lille Torv. I 1963 stod denne etape færdig.

Mellem de to nye bygninger stod den gamle bygning som en hund i et spil kegler, men i 1971 forsvandt også den til fordel for nybyggeri, og så var man færdig med at modernisere.

En markant bygning
Sådanne huse havde man knap set før i Aarhus. Var de pæne? Er de pæne i dag? Meningerne var delte, men det er gået, som det ofte går med så markante bygninger: Folk tager dem til sig.

I den anden ende af City ligger Salling, og de to stormagasiner har altid konkurreret om kundernes gunst. I virkeligheden har de ikke ramt helt samme segment gennem tiden. Magasins kunder var lidt finere end Sallings.

Det gjorde ikke noget, mente man længe i Salling, for deres kunder var de fleste. Sandt er i hvert fald, at det er gået op og ned for Magasin i en del år, men et Aarhus uden Magasin er nu alligevel svært at forestille sig for de fleste.