Historien bag byens dialekt

Selvom sprogforskningen længe har peget på, at aarhusianerne taler mindre aarhusiansk end tidligere generationer, så er det stadigvæk til at høre forskel på, hvor man befinder sig i det danske kongerige. Vi har her taget temperaturen på den aarhusianske dialekt og undersøgt det sprog, der tales i de aarhusianske gader.  

Af Elisabeth Thostrup

Taler du aarhusiansk?
Vi har fundet 3 typiske træk ved aarhusiansk, så du kan tjekke, om du har styr på din aarhusianske dialekt.

  1. Køj, maj og gajer. Et typisk træk i det aarhusianske er udtalen af bogstavet d efter en vokal. D’et er såkaldt blødt og udtales som j eller falder helt bort. Kød bliver således til køj, gade bliver udtalt gaje og mad bliver til maj.
  2. Det åbne o. Et andet typisk aahusiansk træk er at åbne vokalen o, når den fremgår foran r. Skjorte bliver eksempelvis til skjårte, jordbær til jårbær og historie til histårie.
  3. Bygget ikke byggede. Et tredje typisk træk i aarhusiansk er at udtale datidsendelsen -ede i udsagnsord som ­et. Man siger håppet i stedet for hoppede, passet i stedet for passede og våkset i stedet for voksede.

Et gammelt fænomen.
De første konkrete beviser på sprogforskelle, kan spores tilbage til 1100-1200-tallet. I den danske landskabslovgivning kan man her spore forskelle på vokalerne i afskrifterne af jyske, sjællandske og skånske love.

Gammeldags?
En undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet peger på, at de unge selv oplever, de taler mere rigsdansk end deres forældre. Hele 80% af de adspurgte svarer ja til, at de snakker med mindre dialekt end deres forældre.

Den jyske apokope.
I den aarhusianske dialekt bruger man også den såkaldte jyske apokope. Det betyder, at det sidste tryksvage e i et ord bortfalder. Skole udtales således skol, mens husene udtales husen. Den jyske apokope fremgår også i andre dialekter end aarhusiansk.

Jacob Haugaard, Thomas Helmig og Steffen Brandt.
Aarhus Universitet har undersøgt, hvilke kendte aarhusianere befolkningen synes snakker mest aarhusiansk. Her scorede Jacob Haugaard højest på listen, når folk skulle nævne, hvem de synes taler mest aarhusiansk. Andenpladsen gik til Thomas Helmig, mens Steffen Brandt kom ind på en tredjeplads.