Beton i Gellerup forvandles: Grønne kvarterer med byhuse

Pensionskassen AP Pension har netop vundet udbuddet på Hejredalskvarteret i Gellerup, som skal forvandles fra forfaldent betonkollegium til et attraktivt, grønt kvarter med byhuse.

Aarhus Byråd besluttede i går aftes at imødekomme AP Pensions ønske om at købe det gamle Hejredalskollegium i Gellerup. Beslutningen er resultatet af en budrunde, hvor AP Pension har leveret et gennemarbejdet projekt for et helt nyt Hejredalskvarter med 75 byhuse af høj kvalitet med god sammenhæng til det eksisterende boligområde på den anden side af Hejredalsvej. 

”Områdets børn og unge skal have tændt gnisten i deres øjne. De skal have de samme muligheder og drømme som resten af byens børn og unge. Derfor glæder det mig, at AP Pension ser potentialet i Gellerup. Det er tydeligt, at de har fokuseret på nogle af de kvaliteter, bydelen allerede rummer, og dermed skaber vi sammen bedre forudsætningerne for områdets børn og unge,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. 

Bæredygtig byudvikling 
AP Pension lægger op til en transformation af området fra betonkollegium til et grønt boligområde i tegl.

”Vi har fokus på social bæredygtighed og mener, at den blandede by med almene boliger og vores byhuse understøtter diversiteten i området og samlet set giver en mere robust by,” siger Peter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme. 

Han forventer, at de nye lejeboliger bliver yderst attraktive for for eksempel den unge børnefamilie. 

Det er visionen at skabe mindre kvarterer med et varieret udtryk, som bliver bundet sammen af store og små grønne haver. Det grønne miljø mellem husene skal være områdets kendetegn med grobund for et stærkt naboskab. 

AP Pension investerer med bæredygtighed for øje. Derfor er det også målet, at kvaliteten af de 75 byhuse i to og tre etager bliver så høj, at de opnår Svanemærket eller DGNB-certificering. For at nå målet arbejdes der for eksempel på, at projektet opføres med træ som bærende konstruktion, så CO2-forbruget til byggeriet nedsættes.