Vilde naturoplevelser i midtbyen

Biodiversitet og vild natur er den seneste tid stormet ind på den politiske dagsorden. Hør naturformidler Jakob Aandstad Sørensen fortælle, hvor i Aarhus midtby du kan opleve naturen og alle de særlige dyre- og plantearter, det bringer med sig. 

Tekst: Kristoffer Jakobsen
Foto: Jakob Aandstad Sørensen, DetHeltVildt

Vennelystparken (56.165551, 10.207196)
”I Vennelystparken har man sået en masse vilde danske planter for at gøre det ”vildt med vilje”. Området er et godt eksempel på bynatur, der er til gavn for alle, fordi det er tydeligt at se, at der er mange vilde blomster. Det er noget, man lægger mærke til. Jeg synes, man skal prøve at gå ind blandt alle blomsterne og bare stå og lytte til bier, sommerfugle og alt det liv, der flyver om ørene på én. Nogle af de her blomsterplanter er på højde med en voksen person, så man kan virkelig få sig et lille eventyr.”

Åbrinken (56.152412, 10.179358)
”Ved Åbrinken går der græssende kvæg, som fjerner alt det høje vegetation. Det giver plads til en masse små blomster, som ellers ville blive kvalt i brændenælder og højt græs. Og i køernes lort kommer der en masse møgbiller. Vi skal have mere lort i naturen, og det er selvfølgelig svært at få inde i midtbyen, men det er det specielle ved Åbrinken. Det er, hvad man kalder bynær natur. Det er ikke midt i byen, men man kommer ikke tættere på midtbyen og oplever noget natur, der er så vildt. Det er ret specielt.”

Danske Plantesamfund (56.160485, 10.194257)
”Danske Plantesamfund er mit hjertebarn. Det ligger ved Væksthusene i Botanisk Have og består af nogle bede med forskellige danske naturtyper. Der er blandt andet eng, overdrev, hede, strandeng, markskel og sø. På engarealet er der en plante, der hedder almindelig kællingetand, som rigtig mange forskellige insekter lever på. Blandt andet sommerfuglen seksplettet køllesværmer, og det er det eneste sted indenfor Ringgaden, jeg har set den. Og det er simpelthen, fordi man har gjort plads til naturen, ellers havde den ikke været der. Tag ét bed ad gangen, se på bierne og sommerfuglene og mærk det liv, der er der.”

Mangler der vild natur i Aarhus?
”Bynatur er ikke helt ligesom den vilde natur udenfor byen. Man må gerne eksperimentere lidt. Alle de områder, jeg har nævnt, er mere eller mindre skabt af mennesker. De er ikke kommet af sig selv. Så det kan man også gøre i flere parker i Aarhus. Det gør byen rigere, hvis vi aktivt søger at få mere bynatur. Og der er jo plads til det. Der er så mange af de her grønne ørkener i Aarhus, altså store græsplæner, hvor der nærmest ingen biodiversitet er, og det er bare utrolig kedeligt. Hver gang vi sætter vores egne behov over naturens, så taber naturen. Og fordi vi er en del af naturen, er det os selv, der taber i sidste ende.”