Ønsker du gode jobmuligheder globalt? Bliv maskinmester

Sponseret: Aarhus Maskinmesterskole

Måske er du færdig med gymnasiet og har allerede prøvet at droppe ud af et studie eller to og satser på, at tredje gang bliver lykkens gang. Måske har du erhvervsuddannelse inden for et håndværkerfag eller lignende, men savner den teoretiske baggrund for at arbejde med ledelse? Måske kan du bare lide maskiner og ønsker en uddannelse med gode jobmuligheder? Så bliv maskinmester på 3-4,5 år.

Gør karriere inden for vedligehold og projektering af teknik

Du skal søge om maskinmester optagelse, hvis du hverken er ræd for at have hænderne i materien, hvad maskiner som motorer og fremtidens energisystemer angår, eller for at skulle have en ledende position og være ansvarlig for projektering af nye tekniske anlæg. Uddannelsen ruster dig til arbejde ikke blot i Danmark, men også internationalt. Den giver en bred faglighed og selvvalgt specialisering.

Bliv maskinmester i Aarhus på 3-4,5 år

Maskinmester kan du blive i Aarhus. Hvor længe tager det dig? Det afhænger af din baggrund, hvor folk med gymnasial baggrund uden nogen erhvervsbaggrund kan regne med at studere 4,5 år, mens folk med en erhvervsuddannelse kan blive færdige efter 3,5 år. Folk med både en gymnasial baggrund og en erhvervsuddannelse kan blive færdige med en maskinmesteruddannelse på tre år.

Har du ingen erhvervsbaggrund? Så skal du på værkstedsforløb

Men hvorfor er der egentlig de forskelle afhængigt af baggrund? Svaret er, at du skal have styr på nogle helt basale kompetencer inden for håndværk, som visse folk med erhvervsbaggrund har, men som dimittender fra gymnasier mangler. Derfor går de første tre semestre for folk med gymnasial uddannelse, men uden erhvervsuddannelse, med at tage et værkstedsforløb, hvor de bl.a. lærer at:

  • Forarbejde metalemner manuelt og maskinelt, det sidste fx ved brug af fræsere.
  • Udføre sammenføjning af emner ved bl.a. svejsning og lodning.
  • Forstå og producere tekniske tegninger.

Værkstedsforløbet slutter med et semester i praktik

Som en del af værkstedsforløbet er der praktik i en virksomhed – dette sker på tredje semester. Når praktikken er ovre, kan du gå i gang med maskinmesteruddannelsens teoretiske forløb, der spænder over 4. til 9. semester – altså resten af uddannelsen. Folk med erhvervsbaggrund skal i stedet for at tage de første tre semestre i fuld længde blot klare sig gennem et adgangskursus på seks måneder.

Maskinmesteruddannelsens teoretiske del

Hvad består resten af uddannelsen så af? 4.-5. semester går med lære om drift af maskiner samt tekniske anlæg. 6.-7. semester er dér, hvor du lærer om projektering, herunder risikovurdering og sikkerhedsledelse. 8. semester får du en specialisering, fx maritimt valgfag eller teknisk projektleder, og 9. semester går med virksomhedspraktik og bachelorprojekt – for det ér en professionsbachelor.

Du kan læse videre efter endt uddannelse

At maskinmesteruddannelsen er en professionsbachelor betyder, at du efter endt uddannelse kan læse videre, om end du ikke behøver det for at få eftertragtede jobs. Har du lyst til efteruddannelse, kan du fx tage en kandidatuddannelse i produktion eller en akademiuddannelse i miljøteknologi.

Som maskinmester har du gode fremtidsudsigter – så overvej uddannelsen.