Nyt tiltag: Flere kulturoplevelser skal øge patienters sundhed og livskvalitet

Et dansekursus for Parkinson-patienter, der forbedrer balancen og støtter deltagerne i deres sociale kompetencer og fysiske velvære. Eller et sangkursus for KOL-patienter, som giver mere luft i lungerne og mere livsglæde. Mulighederne er mange med kommunens nye Kultur- og Sundhedsplan.

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, og rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har fået byrådets tilsagn til et nyt samarbejde, der skal forene sundhedsområdet med kultur.

Med initiativet ønsker de to rådmænd at styrke og skabe flere fælles aktiviteter, som hjælper borgerne til bedre helbred og mere trivsel gennem kunst og kultur.

”Kunst og kultur kan gøre en forskel. Vi bruger allerede redskaber fra kunsten og kulturen på vores område, og vi har set mange eksempler på, at kultur skaber fællesskaber mellem mennesker og kan give bedre trivsel og livskvalitet. Men vi vil gerne gå videre og blive endnu bedre til at fremme sundhed og livskvalitet gennem kultur og kunst. Vi kan se, at det gør noget godt for vores borgere og for vores medarbejdere,” siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg.

Kultur fremmer trivsel
”Vi ved, at der er en sammenhæng mellem kultur og sundhed – ikke mindst en sundhedsfremmende effekt. Nu begynder vi for alvor arbejdet med, hvordan kultur kan skabe øget sundhed både fysisk og psykisk,” siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice.

Målet med Kultur- og Sundhedsplanen er at fremme sundhed og trivsel for borgerne ved at hjælp af kulturoplevelser. Som det første skal planen konkret bidrage til at samle, styrke og bygge videre på indsatser med kultur til sundhedsfremme.

Penge til nye indsatser
Beslutningen om en Kultur- og Sundhedsplan for Aarhus ligger i forlængelse af, at byrådet ved det seneste budgetforlig valgte at prioritere sundhed og beskæftigelse ved at afsætte penge til at afprøve indsatser, som går på tværs af kultur, sundhed og beskæftigelse.

Sundhed og Omsorg har desuden fået tilsagn om 1,3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Pengene skal gå til et to-årigt projekt om målrettet brug af sang og musik på et plejehjem.