Konference: Hvordan skal det nye banegårdskvarter se ud?

Banegårdskvarteret er under forandring. Rutebilstationen skal flyttes, og indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes.

Banegårdskvarteret skal udvikles, så det både bliver en attraktiv bydel og et velfungerende trafikalt knudepunkt. Men hvad skal det være for et område?

Netop det spørgsmål bliver debatteret på en åben konference torsdag den 31. oktober, hvor du har mulighed for at høre fem internationalt anerkendt eksperter tale om den nyeste viden og tendenser indenfor mobilitet og byudvikling. Derudover vil eksperterne også deltage i en paneldebat, hvor de vil give deres bud på udviklingen af det nye Banegårdskvarter.

Stort område i forvandling
Der planlægges for op til 200.000 nye kvadratmeter blandet bolig, erhverv og detailhandel i området. Blandt andet har Aarhus Byråd netop igangsat undersøgelser om at bygge hen over Banegraven. Visionen for helhedsplanlægningen skal ligge klar i slutningen af året.

Blandt deltagerne er stadsarkitekten Stephen Willacy og rådmanden for Teknik og Miljø Bünyamin Simek. Konferencen finder sted på Rådhuset fra klokken 08.30-13.00, og det er gratis at deltage, men det kræver dog tilmelding på Aarhus Kommunes hjemmeside.