Aarhus udnævnt som første Rainbow City i Danmark

Aarhus er som den første by i Danmark optaget i Rainbow Cities Network, som er et netværk for byer, der aktivt arbejder for at skabe gode liv for LGBT+borgere.

Aarhus er trukket i den regnbuefarvede førertrøje og har som den eneste by i Danmark fået medlemskab i det internationale netværk, Rainbow Cities. Netværket, der tæller 29 byer fra 16 forskellige lande, arbejder aktivt for at forbedre forholdene for LGBT+ borgere.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over, at Aarhus nu indtræder i Rainbow Cities netværket og mener, at det er et stærkt signal, der går hånd i hånd med kommunens vision om at være en god by for alle.

”Det er vigtigt for mig som borgmester at signalere, at Aarhus er en by, hvor alle kan færdes trygt og frit. Aarhus og arbejdspladsen Aarhus Kommune er for alle, og diskrimination eller dårlig behandling accepteres ikke,” siger Jacob Bundsgaard.

Borgmesteren understreger, at der med titlen som Rainbow City naturligvis følger et stort ansvar kommune, borgere og virksomheder imellem for at forbedre forholdene for LGBT+personer.

Et bedre liv for alle
I september holdt to medarbejdere med LGBT+baggrund oplæg for Aarhus Kommunes Byråd, Samarbejdsudvalg og Udvalget for mangfoldighed og ligestilling. Formålet var at give kommunen større indsigt i arbejdet med at mindske diskrimination, mistrivsel og ensomhed hos LGBT+personer. 

Jasmin Nielsen, der er transkvinde og en af oplægsholderne, glæder sig over, at Aarhus nu er blevet Rainbow City:

”Selvfølgelig er jeg glad for, at Aarhus nu træder ind i Rainbow Cities netværket. Det viser, at Aarhus rykker på denne her dagsorden. Nu har vi både fået et LGBT+hus og er blevet Rainbow City. Det er to vigtige skridt mod, at jeg og andre LGBT+personer kan få et bedre liv og føle os velkomne og trygge i Aarhus”, siger hun.

Et medlemskab i Rainbow Cities netværket kræver, at byerne har en aktiv LGBT+ politik, underskriver en hensigtserklæring og deltager aktivt i netværket.